Training geeft aannemers inzicht in details buitengevelisolatie

U bent hier:

25 maart 2019

Ook in 2019 zet Stichting Gevelgarantie een leerzame traditie voort door opnieuw alle leden-verwerkers een opfristraining buitengevelisolatie aan te bieden. Vooral de praktische benadering van het vakgebied met voorbeelden van werksituaties zorgt ervoor dat de onderwerpen die aan bod komen laagdrempelig en luchtig blijven. Ruud van der Looy nodigde voor de training 5 aannemers uit: “we hebben de training als zeer positief ervaren.”

De trainingen worden jaarlijks door ruim 150 vakmensen gevolgd en krijgen steevast van alle deelnemers een positieve respons. In klare Jip en Janneke taal en met een interactieve presentatie van de lesstof krijgt iedere deelnemer meer inzicht in zaken die belangrijk zijn om een kwalitatief hoogwaardig buitengevelisolatiesysteem te maken.

De opfristrainingen worden verzorgd door Afbouw Gevelsupport. Zij komen daarvoor op locatie bij elk verwerkend bedrijf en kunnen tijdens de training naar wens specifieke onderwerpen meer of minder aandacht geven. Een groep van 8-10 deelnemers per training is het streven. Ook vakmensen uit de flexibele schil (ZZP’ers) mogen aansluiten.

Inzicht in uitvoering en detaillering

Eind februari nodigde Stukadoors & Afbouwbedrijf M. van der Looy uit Bergeijk 5 aannemers uit voor deze training buitengevelisolatie. Het doel was om hen een beter inzicht te geven in uitvoeringsaspecten en detailleringen. Die zijn immers van groot belang voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Effect is bovendien dat men dan tijdens de calculatie al beter rekening kan houden met diverse aandachtspunten en kosten én dit kan uitleggen aan de potentiële opdrachtgever.

 

Training buitengevelisolatie

Ruud van der Looy van Stukadoors & Afbouwbedrijf M. van der Looy nodigde voor de training 5 aannemers uit: “we hebben de training als zeer positief ervaren.”

 

Ruud van der Looy: “door de presentatie van Afbouw Gevelsupport hebben de aannemers een beter beeld gekregen van de noodzaak van diverse details en uitvoeringsaspecten. Wij kregen als gespecialiseerd bedrijf direct de vraag om in de basis een aantal belangrijke voorzieningen mee te nemen. We hebben de training als zeer positief ervaren en maken er bij een volgende gelegenheid graag weer gebruik van. Ik beveel het onze collega-bedrijven van harte aan om er gebruik van te maken!”

Opfriscursus voor verwerkers

Bij Isovision volgden 12 man de training, vertelt DGA Wiet van Bijnen. De deelnemer in Stichting Gevelgarantie is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van buitengevelisolatie. In deze opfriscursus voor verwerkers heeft Gevelsupport bouwfouten laten zien en de gevolgen daarvan. Van Bijnen: “We maken graag van deze trainingsgelegenheid gebruik om de juiste applicatie in de bouw te bevorderen. Het is heel goed om met elkaar visueel door te nemen wat de fouten kunnen zijn, ook al zijn het schoonheidsfoutjes”, zegt Wiet. We leggen de verantwoordelijkheid neer bij de mensen die het werk uitvoeren. Daarom is het belangrijk inzichtelijk te maken hoe het moet én hoe het fout kan gaan. In deze training laten ze die verschillen met plaatjes zien.”

Gevelsupport toont ook de problemen bij oudere projecten, vertelt Van Bijnen. Als voorbeeld noemt hij de afdichting van aan aansluiting op een kozijn of ander bouwdeel met compriband dat niet meer dan 3 tot 5 mm mag uitzetten, om de waterdichtheid te behouden. “Tijdens de training leren we veel van de fouten die pas later zichtbaar worden. Daardoor kunnen we van tevoren de juiste maatregelen nemen om problemen in de toekomst te voorkomen.”

Begrip voor bouwkundige uitgangspunten

In 2019 zet Stichting Gevelgarantie een nieuwe mijlpaal met extra budget voor trainingen aan aannemers en bouwbedrijven. Om buitengevelisolatie op een kwalitatief hoogwaardige manier te kunnen aanbrengen, is medewerking van de opdrachtgever/aannemer essentieel. Als die geen begrip heeft of wil hebben voor de bouwkundige uitgangspunten die nodig zijn voor het aan te brengen gevelsysteem dan loopt het project vaak stroef. Ondoordachte ontwerpkeuzes of gebrekkige of trage werkvoorbereiding doen dan (te) vaak afbreuk aan het eindresultaat.

Harold Brocken van Afbouw Gevelsupport: “tijdens werkcontroles merken we dat aannemers best welwillend zijn, maar dat projectleiders en uitvoerders de specifieke aandachtspunten nog niet als standaard (her)kennen. In de nieuwe training gaan we daarom nadrukkelijk in op het voortraject en de bouwkundige werkvoorbereiding van de aannemer. En ook hiervoor gebruiken we voorbeelden van werksituaties uit de recente praktijk van projecten die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Het doel is om het proces van voorbereiding en uitvoering in nieuwe projecten beter te laten aansluiten en zo voor alle betrokken partijen direct een win-win situatie te realiseren.”

Afbouw Gevelsupport verzorgt deze door Stichting Gevelgarantie aangeboden training. Het bedrijf heeft veel expertise op het gebied van afbouw en gevelsystemen. Het bureau doet ook de inspecties van door de stichting verzekerde projecten.

Lees hier een interview met Harold Brocken.

Aannemers doen op uitnodiging mee

Aannemersbedrijven kunnen als klant en op uitnodiging van de verwerkende bedrijven deelnemen aan deze nieuwe trainingen. De planning en locatie daarvan wordt met het verwerkend bedrijf als tussenpersoon afgestemd. Deelnemers kunnen zich gedurende het hele kalenderjaar aanmelden.

Stichting Gevelgarantie heeft kwaliteit hoog in het vaandel, en hecht daarom veel waarde aan deze vorm van praktijk-opleiden. Als de trainingen voor aannemers succesvol zijn, heeft de stichting de intentie om deze ook in de komende jaren te continueren.    

Hier leest u meer over de training. Wilt u zich direct al opgeven, mail dan naar Stichting Gevelgarantie.

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten