gevelisolatie

10 jaar extra verzekerde garantie zet kwaliteit gevelisolatie kracht bij

U bent hier:

25 september 2018

Sinds 2012 is het mogelijk de 10-jarige verzekerde garantie voor gevelisolatie met nog eens 10 jaar te verlengen. In totaal kan de gebouweigenaar de pleisterlaag nu 20 jaar verzekeren. Onlangs ging Stichting Gevelgarantie met een nieuwe verzekeraar in zee. Goed nieuws: ook deze maakt de verlenging van garantie mogelijk. Directeur Afbouw Gevelsupport Harold Brocken roept de sector op veel meer bekendheid aan de verlengde verzekerde garantie te geven want ‘op het moment dat gebouweigenaren weten dat het kan, wordt de stap om het te willen en te vragen makkelijker en aantrekkelijker.’ Het maakt bovendien de kans op een opdracht voor de (onder)aannemer groter.

De verlenging van de verzekerde garantie met nog eens 10 jaar is een win-win situatie voor iedereen, meent Harold Brocken. ‘Als je als branche laat zien dat je goede gevels maakt die met een kleine inspanning goed te onderhouden zijn, gaat bouwend Nederland vanzelf zien dat dit type gevels de voorkeur heeft, want ze gaan lang mee.’ Ze zijn gemaakt door bedrijven die tijd en aandacht besteden aan hoge kwaliteit, daarin investeren en er in geloven, licht hij toe. En dat is goed voor de aannemer, de onderaannemer en de gebouweigenaar, die zich nog eens 10 jaar langer weinig zorgen hoeft te maken. Mits hij de voorwaarden van de verzekering – goede zorg voor de gevel – in acht neemt en ernaar handelt.

Inspectie en advies over onderhoud gevelisolatie

Verzekerde garantie is een uitgekiend systeem dat zijn werking inmiddels ruimschoots heeft bewezen, en waarbij je op een proactieve manier eigenaren prikkelt de pleisterlagen te onderhouden. Een belangrijke rader in het geheel is de dienstverlening van het bedrijf dat Harold Brocken in 2006 startte: Afbouw Gevelsupport. Het bedrijf met 5 collega’s en 2 freelancers staat gebouweigenaren bij met onderhoudsinspecties en onderhoudsadvies over gevelisolatie. Voor een bij Stichting Gevelgarantie te vehttps://www.afbouw-gevelsupport.nl/rzekeren project sluit de eigenaar een inspectiecontract af, zoals in de voorwaarden van de regeling is omschreven.

gevelisolatie

Stichting Gevelgarantie stelt als verplichting voor 10 jaar verzekerde garantie dat de eigenaar van een gebouw zelf het eventueel nodige onderhoud doet en structureert de hulp die hij daarbij nodig heeft. Afbouw Gevelsupport beoordeelt de conditie van de gevel, signaleert benodigd onderhoudswerk en helpt het in gang zetten daarvan. Dat doen zij vanuit hun eigen rol en ritme in de verschillende fases van het project.
Dat begint al tijdens de uitvoering; een project dat voor de garantie is aangemeld, krijgt dan al bezoek van het bedrijf om na te gaan of het gevelsysteem correct wordt aangebracht.

3 inspecties in 10 jaar

In de eerste 10 jaar na oplevering krijgt het gebouw 3 inspecties vertelt Harold Brocken: ‘de eerste keer 1 of 2 jaar na de oplevering. Mochten er nog opleverpuntjes zijn, dan checken we of die verholpen zijn. Na 5 of 6 jaar kijken we onder meer hoe het met de kitvoegen staat en de verwering van waterkerende coatinglagen. Het kan zijn dat deze tussentijds vervangen of onderhouden moeten worden. En aan het eind van de periode beoordelen we de veroudering van de pleisterlaag. We maken de eigenaar dan ook attent op het belang van de schilderbeurt.’

Schilderbeurt is onderschat

En dat is een onderschatte activiteit, vindt Brocken. ‘Gebouweigenaren zijn meestal niet direct ingesteld op onderhoud aan dichte geveldelen van hun gebouw, weet hij, ook al is dat meestal alleen maar een schilderbeurt. Niet vreemd dat daarom één van de voorwaarden voor de verlengde garantie een (nieuwe) systeem-eigen verflaag op de sierpleisterlaag is, die men uiterlijk in het tiende jaar na oplevering moet aanbrengen.

Geen onderhoudsboekje bij de gevel

De rol van Afbouw Gevelsupport bij buitengevelisolatie is in beginsel die van inspecteur en – als bij bestaande gevels beheer en onderhoud nodig is – ook van adviseur en bemiddelaar. Bij nieuwbouwprojecten is de stukadoor (verwerker van buitengevelisolatie) meestal een van de onderaannemers en heeft hij geen rechtstreeks contact met de eigenaar van het gebouw. In die situatie is het moeilijk en ligt het soms gevoelig om de bouwer te passeren bij het bieden van nazorg voor de gevels. Als er al gelegenheid is om informatie aan de gebouweigenaar door te geven, dan raakt dat bij oplevering verloren in een veelvoud van andere bouwdocumenten.

gevelisolatie

Bovendien is een onderhoudsboekje voor de gevel projectspecifiek. Een algemeen schrijven kan weliswaar informatief zijn, maar voor onderhoudsacties hebben gebouweigenaren concrete aanwijzingen nodig. Mocht er tijdens inspecties een onderhoudsactie worden geconstateerd, dan brengt Afbouw Gevelsupport eigenaar en stukadoorsbedrijf snel en eenvoudig met elkaar in contact.

Harold Brocken pleit ervoor dat de bedrijven in de branche de gebouweigenaren veel duidelijker informeren. Een gepleisterde gevel kan volgens hem best 30 jaar mee, maar je krijgt er geen onderhoudsboekje bij zoals bij een nieuwe cv-ketel, vergelijkt hij. ‘Als je niets uitlegt over het gedrag van het materiaal, is men verbaasd dat er na 15 jaar hier en daar randjes van de pleisterlaag kunnen afbrokkelen, of erger. Het is meestal een gevolg van achterstallig onderhoud.’

Verlenging nog weinig opgenomen in offertes

Samen met Stichting Gevelgarantie is Afbouw Gevelsupport initiatiefnemer van de verlengde verzekerde garantie. Na oplevering informeert het bedrijf gebouweigenaren proactief over de optie om de verlenging te gebruiken. Hoewel het loopt en gebouweigenaren enthousiast reageren, denkt Brocken dat de echte toename in gebruik van de ‘optie-verlenging’ pas zal komen als er veel breder binnen de branche reclame voor wordt gemaakt.

Te verzekeren garantie wordt wel opgenomen in offertes, maar verlenging ervan nog weinig. Dit heeft te maken hebben met de huidige marktsituatie, denkt Harold Brocken. Een bestaande gevel geeft klein versnipperd onderhoudswerk, vertelt hij. En daarop zit momenteel niet iedereen te wachten omdat de meeste afbouwbedrijven handen te kort komen. ‘Maar zodra gebouweigenaren weten dat je 10 jaar langer garantie op de pleisterlaag kan krijgen en dat je daarvoor helemaal niet veel hoeft te doen, wordt de stap om dit aan te vragen veel kleiner en de kwaliteit en waardering voor deze gevels op de lange termijn groter.’

De 10-jarige verzekerde garantie met 10 jaar verlenging wordt alleen afgegeven als het gevelisolatieproject aan een aantal strikte regels voldoet. Over de voorwaarden schreven wij hier al eerder.

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten