Privacyverklaring

Versie oktober 2018

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gevelgarantie. Stichting Gevelgarantie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor Stichting Gevelgarantie is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wilt beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

De contactgegevens van Stichting Gevelgarantie:

Stichting Gevelgarantie
Marktveld 26-A
Postbus 101
5260 AC Vught
Tel. (073) 613 00 03

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Deelnemers garantieverzekering

Indien u deel wil nemen aan onze garantieverzekering, dan hebben wij uw naam, kvk-nummer en e-mailadres nodig. We gebruiken uw contactgegevens om uw deelname te registreren, u te informeren over uw deelname en uitvoering daarvan en het beantwoorden van eventuele vragen.

Informatie aanvragen

Heeft u vragen over Stichting Gevelgarantie en onze diensten, neem dan gerust contact met ons op, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website. We verzoeken u om uw naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer in te vullen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen gericht contact met u opnemen naar aanleiding van uw contactverzoek of vraag. We zullen de gegevens die u heeft aan ons heeft verstrekt via ons contactformulier binnen 6 maanden nadat uw contactverzoek is afgehandeld verwijderen.

Nieuwsbrief

U kunt ervoor kiezen om nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Om deze nieuwsbrieven te ontvangen, vragen wij om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om u een gerichte nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar info@stichtinggevelgarantie.nl. Na intrekking van uw toestemming zullen we uw e-mailadres zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken verwijderen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw webbrowser op uw computer of andere apparatuur worden geplaatst. Als u onze website nogmaals bezoekt, wordt de informatie die in deze cookies is opgeslagen weer naar uw webbrowser gestuurd. Stichting Gevelgarantie maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies om onze website op juiste wijze te laten functioneren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om cookies die de snelheid van de website optimaliseren.

Analytische cookies

Deze cookies analyseren de effectiviteit en kwaliteit van onze website en onze advertenties. Deze cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt. In dit kader maken wij gebruik van o.a. Google Analytics-cookies. Om uw privacy te waarborgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zullen wij het laatste gedeelte van uw IP-adres maskerenen uw persoonsgegevens niet met Google delen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gevelgarantie heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Stichting Gevelgarantie maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Stichting Gevelgarantie anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie te delen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met controlerende instanties.

Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Campaign Monitor. Wij verstrekken hiervoor alleen uw naam en e-mailadres aan deze partij. Daarnaast maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van Trustpilot voor het verzamelen van beoordelingen over onze dienstverlening en producten, aan welke partij wij – als u wordt uitgenodigd voor het schrijven van een beoordeling – uw naam en e-mailadres doorgeven.

Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of – voor wat betreft de partijen in de  Verenigde Staten – een certificering voor het EU-VS Privacy Shield. Indien dat niet het geval is, heeft Stichting Gevelgarantie passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. U kunt te allen tijde een kopie van deze waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@stichtinggevelgarantie.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Overige

Stichting Gevelgarantie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gevelgarantie kunt u contact opnemen met ons via info@stichtinggevelgarantie.nl.

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten