Het Lang Enschede

Stand van zaken wet Private Kwaliteitsborging

U bent hier:

17 september 2018

Al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is er door diverse kabinetten gesproken over de wetgeving private kwaliteitsborging. Onlangs heeft minister Ollongren van BZK deze lang beoogde wetgeving weer onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet in 2021 ingaan bij voorkeur in combinatie met de omgevingswet. Stichting Gevelgarantie volgt de ontwikkelingen aandachtig.

Het was even stil rondom de nieuwe wetgeving, maar eind juni verzocht de minister de Eerste Kamer per brief de behandeling van de Wet kwaliteitsborging weer op te pakken. De brief licht de voorstellen en amendementen toe. Omdat we voor een grote bouwopgave staan te verduurzamen wordt het belang de wet in te voeren steeds groter. Deze brief is hier te downloaden.
Begin juli beantwoordde de minister kamervragen over de kwaliteit van bouwen in een andere brief. Ze gaat ook in op de Wet kwaliteitsborging.

Gevelgarantie sluit aan op nieuwe wetgeving

Stichting Gevelgarantie biedt sinds 1992 verzekerde garantie aan op diverse typen gevels. Feitelijk sluit ons systeem van verzekerde garantie en onze eigen aanpak naadloos aan op de aankomende wetgeving voor private kwaliteitsborging. Dit blijkt uit onder meer:

  • Onze deelnemers zijn uitvoerende bedrijven met een KOMO procescertificaat of erkenningsregeling. Industrieën, die de systemen leveren beschikken over een KOMO attest of Europese ETA.
  • Voor ieder werk geldt als eis een projectadvies alsmede een voorinspectie op de bouwplaats.
  • Tijdens uitvoering worden de werkzaamheden onverwacht gecontroleerd en na afronding van het werk wordt er een eindinspectie uitgevoerd.
  • Rapportages worden vastgelegd en toegevoegd aan het projectdossier.
  • Na afronding van alle werkzaamheden wordt een garantiecertificaat afgegeven. Het garantiecertificaat is verbonden met het project.
  • Controles en inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke geaccrediteerde bureaus.

Stichting Gevelgarantie volgt de ontwikkelingen in Den Haag uiteraard aandachtig. Wij schreven er op deze site al eerder een artikel over. Wanneer er nieuwe informatie is die voor uw en onze markt relevant is, kunt u een update op de website van ons verwachten. Natuurlijk kunt ook u altijd bellen met ons secretariaat in Vught: (073) 613 00 03.

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten