De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen komt er aan

U bent hier:

12 augustus 2017

Complexer bouwproces, kwaliteit die beter kan, teruglopend kennisniveau, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, geschillen. Redenen waarom gewerkt wordt aan de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw. Dat moet de positie van de particuliere woningeigenaar en de zakelijke klant sterk verbeteren. De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen komt er aan. Hij is ook van invloed op de kwaliteit van gevelisolatiesystemen.

De bouwsector kent een stelsel van kwaliteitsborging met een sterke eigen verantwoordelijkheid voor private partijen en eigen vormen van kwaliteitscontrole. Zowel opdrachtgevers als het rijk als uitvoerende partijen vinden dat dat beter kan en moet. Naast kwaliteitsverbetering in het bouwproces, nemen immers ook de eisen maatschappelijk fors toe. Mede door de versnippering van het bouwproces met veel betrokken partijen en onderaannemers is het echter vaak onduidelijk wie toeziet op de integrale bouwkwaliteit van het totale bouwproject.

Meer verantwoordelijkheid aannemer

In de nieuwe situatie moeten bouwpartijen straks zelf hun kwaliteitsborging regelen conform Bouwbesluit. De nadruk ligt bij dit wetsvoorstel op de verantwoordelijkheid van de aannemer. Hij is bij uitstek de partij die door zijn positie in het bouwproces, zijn kennis en ervaring en zijn vakmanschap, de bouwkwaliteit rechtstreeks kan beïnvloeden.
Met de 10-jarige verzekerde garantie sluit Stichting Gevelgarantie sterk aan bij deze wetgeving. Wij verwachten dat deelnemers steeds meer voor deze termijn zullen gaan kiezen.

Verruimde aansprakelijkheid

Straks hebben opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden, mocht dat na oplevering nodig zijn als blijkt dat niet conform regelgeving en contractuele afspraken is gebouwd. Het voorstel is namelijk dat de aannemer na de oplevering aansprakelijk blijft voor tekortkomingen die aan hem zijn toe te rekenen. De verruimde aansprakelijkheid versterkt de positie van zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

Vier pijlers

De kwaliteitsborging wordt in de wet gebaseerd op 4 pijlers:

  1. Kwaliteitsinstrumenten moeten voldoen aan regels
  2. Toelatingsorganisatie toetst instrumenten en houdt toezicht
  3. Start openbaar register
  4. Gezag toetst bouwplan aan instrument, niet aan voorschriften

Recent opnieuw uitgesteld

Al bijna 10 jaar is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in voorbereiding. Omdat het een ingrijpende wet is die over de kwaliteit in de bouw gaat én het toezicht daarop, is de behandeling van deze wet al meerdere keren uitgesteld. Recent opnieuw en in ieder geval tot 2019. Dit mede omdat het complexe materie is en omdat allerlei elementen die onderdeel moeten uitmaken van de nieuwe systematiek nog niet klaar zijn.

Meer lezen

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten