6 voorbeelden van detaillering die schade bij gevelisolatie kunnen veroorzaken

U bent hier:

31 augustus 2018

Bij het ontwerpen van een gebouw of woning zijn het uiterlijk en de uitstraling voor de architect meestal leidend. Het aanzien van de gevel bepaalt echter in hoge mate ook de detaillering. En daar gaat het helaas nogal eens fout. Regelmatig onderschatten aannemers, architecten en andere bouwpartijen het belang ervan. Dit artikel beschrijft 6 voorbeelden van detaillering die schade bij buitengevelisolatie kunnen veroorzaken. Het zijn tekortkomingen die de experts van Stichting Gevelgarantie regelmatig tegenkomen.

detaillering gevelisolatie

1. Kozijnen in één lijn met de gevel

Bij het plaatsen van kozijnen in één lijn met de gevel treden vaak lekkages op. De meest voor de hand liggende oorzaak is de korte directe verbinding van buiten naar binnen. Is het waterdicht aanbrengen van de kozijnen in het binnenblad niet optimaal uitgevoerd dan kan het water naar binnen gestuwd worden door drukverschil. Ook een niet volledig afgedichte aansluiting van het gevelisolatiesysteem met het kozijn kan tot lekkage leiden.

2. Keuze en aanbrengen van de waterslagen

Een andere oorzaak van veel lekkages is de verkeerde keuze die de aannemer maakt voor de soort waterslagen. Waterslagen voor buitengevelisolatie dienen een los kopschot te hebben om vervorming bij temperatuurswisseling op te kunnen vangen. Het kopschot mag daarom niet strak tegen de waterslag worden gemonteerd. Ook moet het kopschot aan de bovenzijde voorzien zijn van een liggend gedeelte om een juiste beëindiging van het stucwerk te garanderen. En wanneer de uiteinden van de waterslagen zijn voorzien van zwelband voorkomt dat scheurvorming in het stucwerk bij uitzetting.

detaillering gevelisolatie

3. Aanbrengen van compriband

Het compriband wordt aangebracht tussen de isolatieplaten en de kozijnen om een waterdichte aansluiting te maken. Compriband functioneert echter alleen als de maximale uitzetting van het aangebrachte band niet groter is dan 50% van de dikte van het band. Bij grotere uitzetting kan het zwelband zelfs als ‘spons’ gaan werken en zo zijn waterkerende functie verliezen.

4. Afwerkingen onder het maaiveld

In het verleden werd alle gevelisolatie doorgezet tot op de fundering en het gedeelte onder het maaiveld voorzien van een bitumenafwerking. Omdat het vaak moeilijk is op een uitgegraven fundering een waterdicht systeem aan te brengen ontstond hierdoor vaak schade. Tegenwoordig wordt in veel gevallen een geïsoleerde kantplank voorgeschreven en start de gevelisolatie boven het maaiveld.

5. Creëren van voldoende overstek

Bij het ontwerp is het van het grootste belang om bij de toepassing van buitengevelisolatie zorg te dragen voor voldoende overstek bij dakranden, kozijnen en afdekkingen. Dit om vervuiling en waterophoping te voorkomen. Als minimale maat van overstek moet bij waterslagen en daktrimmen tenminste 30 mm worden aangehouden.

6. Liggende delen uitgevoerd in gevelisolatie

Soms worden liggende bouwdelen uitgevoerd met buitengevelisolatie. Dit leidt vrijwel altijd tot schade omdat constante waterbelasting op een acrylaat afwerking onthechting tot gevolg heeft.
Een klein horizontaal vlak kan eventueel afgewerkt worden met een transparante polyurethaan. In het algemeen moet gevelisolatie op liggende delen niet worden toegepast.

Deze detaillering leidt het meest tot schade

In dit artikel heeft Stichting Gevelgarantie 6 voorbeelden beschreven van detaillering die schade bij buitengevelisolatie kunnen veroorzaken. Hoewel geen volledig overzicht zijn dit de zaken die de experts het meest tegenkomen. Een laatste tip is aansluitingen met andersoortige bouwdelen met een kitvoeg of een andere afdekking uit te voeren, afhankelijk van de esthetische keuze en/of mogelijkheden.

Bent u bekend met andere tekortkomingen in detailleringen die tot schades bij buitengevelisolatie leiden? We horen het graag! Neem voor vragen en opmerkingen contact op met Ed Pot of Joop van Es via info@stichtinggevelgarantie.nl.

Certificering en verzekerde garantie

Technisch is buitengevelisolatie een gevoelig systeem. Voor de gewenste prestaties moeten de componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd, maar ook de juiste applicatie is cruciaal. Hier meer informatie over het goed doordachte stelsel van certificering en de verzekerde garantie van Stichting Gevelgarantie.

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten