Dubbele waarborg buitengevelisolatie door certificering en verzekerde garantie

Dubbele waarborg buitengevelisolatie door certificering en verzekerde garantie

U bent hier:

24 juli 2018

Technisch is buitengevelisolatie een gevoelig systeem. Voor de gewenste prestaties moeten de componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd, maar ook de juiste applicatie is cruciaal. De combinatie van het goed doordachte stelsel van certificering en de verzekerde garantie van Stichting Gevelgarantie geven opdrachtgever en eindgebruiker vooraf alle zekerheid dat het eindproduct voldoet aan de vereiste prestaties. Een dubbele waarborg dus. Hoe zit het systeem van certificering in elkaar?

Certificaten voor de kwaliteit van buitengevelisolatie worden afgegeven door daarvoor geaccrediteerde certificatie-instellingen. Die doen dat op basis van een beoordelingsgrondslag. In het geval van buitengevelisolatie zijn er grondslagen voor het systeem en apart voor de applicatie. Op basis van Beoordelingsrichtlijn (BRL) 1328 kan een certificatie-instelling het KOMO-attest afgeven op een buitengevelisolatiesysteem. Dit attest houdt in dat dit systeem met de daarbinnen geïdentificeerde componenten voldoet aan de vereiste prestaties, mits goed aangebracht.

Op basis van BRL 9600 in combinatie met uitvoeringsrichtlijn URL0735 kan de verwerker een KOMO-afbouw procescertificaat halen op de applicatie.

Dubbele waarborg buitengevelisolatie door certificering en verzekerde garantie

CI’s en CvD

BRL-en en URL-en worden geschreven door certificatie-instellingen (CI’s). Zij doen dat in samenwerking met Colleges van Deskundigen (CvD). In deze colleges zijn de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd (producenten, verwerkers, opdrachtgevers, etc). Het CvD stelt de BRL-en en URL-en vast, ze worden daarna door KOMO aanvaard.

Op basis van de BRL-en en URL-en voeren de CI’s hun certificatieonderzoeken uit. Voldoen de buitengevelisolatiesystemen aan de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, dan kunnen zij CI’s certificaten afgeven.

KOMO-attest en KOMO-procescertificaat

Nadat is aangetoond dat een buitengevelisolatiesysteem voldoet (aangetoond met het KOMO-attest) én dat de verwerker gekwalificeerd is voor de applicatie (aangetoond met het KOMO-procescertificaat), wordt de kwaliteit bij voortduring bewaakt. De verwerkende bedrijven houden van ieder werk een interne kwaliteitsbewaking bij. Zij controleren hun eigen proces om de kwaliteit continu te borgen.

Kwaliteitscontrole in de praktijk

SKG-IKOB testopstellingOmdat de CI verklaart dat de verwerker voldoet aan de eisen, voert zij ook zelf controles uit. De verwerkende bedrijven melden daarom al hun werken bij de CI. Deze voert steekproefsgewijze, onaangekondigde inspecties uit op de kwaliteitsbewaking van de verwerker en controleert de uitvoering in de praktijk. Mocht er een afwijking worden vastgesteld, dan zal de CI de verwerker vragen om aantoonbare corrigerende maatregelen.
Zo blijft het vertrouwen gerechtvaardigd dat het buitengevelisolatiesysteem voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld de toegezegde isolatiewaardes en de duurzaamheid van het systeem en de afwerking.

URL buitengevelisolatie met steenstrips

Buitengevelisolatiesystemen genieten een stijgende populariteit. De systemen werden voorheen vrijwel alleen met pleistersystemen afgewerkt, de diversiteit neemt nu toe. De toepassing van (minerale of keramische) steenstrips is op dit moment erg actueel, evenals andere afwerkingen zoals imitatie natuursteen.
Het geaccrediteerde SKG-IKOB laboratorium is geëquipeerd om dergelijke systemen te testen op het voldoen aan (inter)nationale eisen uit de BRL-en of Europese normen en grondslagen, vertelt directeur Bastiaan Benz. SKG-IKOB is een van de certificerende instellingen waarmee Stichting Gevelgarantie samenwerkt. Voor het aanbrengen van steenstrips op buitengevelisolatiesystemen wordt op dit moment een nieuwe URL gemaakt.

Certificering basis voor verzekerde garantie

De combinatie van een KOMO-attest met uitvoering onder een KOMO-procescertificaat is de basis voor de verzekerde garantie van Stichting Gevelgarantie. Bij projecten waar geen sprake is van gecertificeerde verwerking of geattesteerde systemen, bieden projectmatige controles door de CI uitkomst. In die gevallen wordt er specifiek op een project gecontroleerd of de kwaliteit voldoet aan de eisen gesteld in BRL en URL.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De veelbesproken Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) wordt naar verwachting in 2021 ingevoerd. Dan worden aannemer en gespecialiseerde aannemer geconfronteerd met een eis dat (ook geruime tijd na oplevering) aangetoond moet kunnen worden dat hetgeen gebouwd is voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit én de private eisen. Met een gedegen registratie van de eigen interne kwaliteitsbewaking door de verwerker of met rapportages van de projectmatige controles is de sector die buitengevelisolatiesystemen levert en aanbrengt al voor een belangrijk deel WKB-proof.

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten