Voorwaarden voor verkrijgen 10-jarige verzekerde garantie gevelisolatie

Voorwaarden voor verkrijgen 10-jarige verzekerde garantie gevelisolatie

U bent hier:

29 juni 2018

Schade aan buitengevelisolatie achteraf voorkom je door zorgvuldig te werken en de hoogste kwaliteit te leveren. Extra zekerheid geeft de 10-jarige verzekerde garantie van Stichting Gevelgarantie. Wordt deze door de architect of opdrachtgever geëist dan zal een onafhankelijk controlebureau het werk vooraf en na gereedkomen inspecteren en soms ook tussentijds. Er wordt gekeken naar processen, producten en materialen.

De 10-jarige verzekerde garantie wordt alleen afgegeven als het gevelisolatieproject aan een aantal strikte regels voldoet. Een onafhankelijk controlebureau inspecteert verschillende zaken, in ieder geval bij de start en aan het einde van het werk. Afhankelijk van het gekozen gevelisolatieysteem kan het werk ook tussentijds worden gecontroleerd.

De garantie kan worden aangevraagd door deelnemers van de Stichting, verwerkende bedrijven met een Komo Procescertificaat en, onder aanvullende voorwaarden, verwerkende bedrijven met plannen om het Komo Procescertificaat te behalen. Stichting Gevelgarantie werkt met een aantal controlerende instanties samen. Hier leest u daar meer over.

Inspectie voor aanvang van het werk

Voordat het werk op de bouwplaats start geeft Stichting Gevelgarantie opdracht voor een Voorinspectie. Een onafhankelijk controlebureau beoordeelt het werk op onder andere de volgende aspecten:

 1. Is er een projectgebonden advies met detailoplossingen op de bouwplaats aanwezig? Dit advies wordt door de leverancier van de materialen gemaakt.
 2. Is de ondergrond waarop het gevelsysteem wordt aangebracht droog en zijn de ramen en kozijnen waterdicht in de ondergrond aangebracht?
 3. Zijn alle projectdetails daadwerkelijk in het advies opgenomen? Is dit niet het geval dan moet een aanvulling zo spoedig mogelijk aan het advies worden toegevoegd.
 4. Staat de steiger goed opgesteld en is deze voorzien van kappen en netten?

Indien dit in orde is én het uitvoerende bedrijf is goedgekeurd als verwerkend bedrijf, dan kan de uitvoering van het werk starten. Zijn er zaken vastgesteld die onjuist zijn of ontbreken, dan kan pas gestart worden als alles is opgelost en akkoord bevonden door de controleur.

Voorwaarden voor verkrijgen 10-jarige verzekerde garantie gevelisolatie

Tussentijdse inspectie gevelisolatie

Naast de verplichte Voorinspectie kan er sprake zijn van tussentijdse inspecties tijdens de uitvoering van het werk. Er wordt dan onder meer gekeken naar:

 1. Worden de in het advies omschreven materialen toegepast?
 2. Wordt de juiste laagdikte van mortels toegepast?
 3. Worden details volgens het projectadvies gemaakt?

Inspectie einde werkzaamheden

Als het werk gereed is wordt tijdens de eindinspectie vastgesteld of alle noodzakelijke maatregelen – ook door de aannemer – zijn getroffen om een duurzaam product te realiseren. Gecontroleerd wordt onder andere:

 1. Is al het kitwerk naar behoren uitgevoerd?
 2. Is het maaivelddetail op de juiste wijze gerealiseerd?

Wanneer alles in orde is wordt het garantiecertificaat voor 10 jaar afgegeven.
Voor de verzekerde garantie wordt een project dus altijd 2 keer en mogelijk 3 keer door een contoleur bezocht. Bouw en afbouw vergen de grootst mogelijke zorgvuldigheid, verzekerde garantie ook!

Stichting Gevelgarantie biedt financiële en bouwtechnische zekerheid voor gevelisolatie door uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan de eigen garantieverzekering. Hier zetten we de voordelen van de regeling op een rij.

Nieuws
 • Blijf op de hoogte

  Meld u aan voor onze nieuwsberichten