Buitengevelisolatie

“Kennis en samenwerking cruciaal voor borgen kwaliteit”

U bent hier:

2 december 2019

Bij de plaatsing van buitengevelisolatie zijn kwalitatief hoogwaardige materialen en goed opgeleide, vakbekwame medewerkers van het grootste belang. Minstens zo belangrijk is actuele kennis over de bestaande en nieuwe gevelsystemen, technische werking van de componenten en geldende normen en regels. In samenwerking met het technisch team van Stichting Gevelgarantie houdt Eric Las alle relevante informatie betrouwbaar en up-to-date.

Las runde jarenlang een ingenieursbureau op het gebied van energiebesparing. Daarnaast werkte hij bij Isoned, het huidige Sto Isoned. Las deed veel ervaring op met nieuwe gevelsystemen en de techniek van de componenten, iets wat hij daarna bij Kingspan Unidek en Stybenex verder in de praktijk bracht. Sinds 2017 is hij betrokken bij een groot Europees onderzoek naar de relevante kwaliteitselementen van thermische buitengevelisolatie. Las is met zijn ervaring de aangewezen persoon om alle ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de branche, op de voet te volgen.

Waarom is actuele kennis zo belangrijk?

“Bij Stichting Gevelgarantie draait alles om kwaliteit, het voorkomen van schades. Over de bestaande systemen is voldoende bekend, maar de wereld staat niet stil. Er komen steeds weer nieuwe producten en systemen bij. Ook gebeurt veel op het gebied van industrialisatie en prefab toepassingen. Dat stelt weer andere eisen aan detaillering en aansluiting. Van deze ontwikkelingen wil de stichting een goed beeld hebben, zodat alle deelnemers nu, maar ook in de toekomst de juiste kwaliteit kunnen blijven leveren.”

Wat is jouw rol bij de selectie van bedrijven die deelnemer van Stichting Gevelgarantie willen worden?

“Bedrijven leveren bij hun aanvraag een aantal documenten in, zoals het KOMO-certificaat, een ETA op basis van de ETAG 004, of binnenkort op basis van de nieuwe EAD voor buitengevelisolatie. Naar aanleiding daarvan breng ik een advies uit aan de beoordelingscommissie. Belangrijk zijn de ervaring van een bedrijf, de gehanteerde systemen en de bouwfysica. Ook kijk ik wat ik online over een bedrijf en het systeem kan vinden. Centrale vraag is of het systeem en de organisatie voldoende zekerheden bieden om aan de eisen van toetreding te voldoen. Het kan best voorkomen dat een bedrijf in eerste instantie niet over de juiste documenten beschikt, maar in de praktijk wel het vereiste kwaliteitsniveau bereikt.”

Waarom is het werk van de stichting belangrijk?

“De kracht van de stichting is dat zij de ketenpartijen met elkaar verbindt. Dat versterkt de dialoog en zo helpen zij elkaar vooruit. Om die reden ben ik voorstander van regelmatig contact met de leveranciers, de verzekeraar en de bureaus die de controles uitvoeren. Deze controles zijn essentieel, vind ik. Ze geven een objectief beeld en helpen de deelnemers te leren van eventuele fouten. Dat vind ik echt een verschil met andere verzekeringen, waarbij vaak alleen wordt gekeken of een bedrijf aan de regels voldoet. Met de aanstaande Wet Kwaliteitsborging moeten bedrijven hun kwaliteit kunnen onderbouwen. Ook dat gaat veel beter in een netwerk, geholpen door een stichting die nauwlettend alle belangrijke ontwikkelingen volgt. Kennis en samenwerking zijn cruciaal voor het borgen van de kwaliteit. Geweldig toch, dat ik daar een rol in mag vervullen?”

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten