BENG-eisen stimulans energiezuinig isoleren

BENG-eisen zijn forse stimulans voor energiezuinig isoleren

U bent hier:

19 juni 2018

Elke nieuwe woning en elk nieuw gebouw wordt vanaf eind 2020 bijna energieneutraal gebouwd. Dat is in het Regeerakkoord vastgelegd en is een harde eis in alle EU-landen. Nieuwe overheidsgebouwen worden al een jaar eerder bijna energieneutraal gebouwd: vanaf 2019. Deze BENG-afspraken (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zetten de duurzame deur wagenwijd open voor beter isoleren; ze zijn een forse stimulans. Want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. De Trias Energetica helpt.

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie; dit is een letterlijke passage in het Regeerakkoord. Om dat te realiseren is de Trias Energetica een uitstekende leidraad, voor iedere bouwer en iedere installateur. Het is de bewezen driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, eind 70-er jaren ontwikkeld aan de TU Delft. Hoewel dus niet nieuw, betekenen de nieuwe eisen dat velen in de bouw- en installatiesector anders moeten gaan denken en ontwerpen.

3 stappen Trias Energetica

  1. Minimaliseer energieverbruik door goed te isoleren en luchtdicht te bouwen
  2. Gebruik duurzame energie zoals zonne-energie of windenergie
  3. Gebruik energie van fossiele bronnen zo slim mogelijk

Stap 1 van de Trias Energetica is de meest duurzame en stap 3 de minst duurzame. Het ultieme motief deze leidraad te volgen is dat minder energiegebruik ons minder afhankelijk maakt van energie die duurder wordt en bovendien beter voor het klimaat is. Ongeacht of het nieuwbouw betreft of renovatie.

Bouwen verandert in rap tempo

De komende jaren wacht een groot deel van de 7,5 miljoen woningen maar ook andere gebouwen in Nederland op verduurzaming. De bestaande gebouwvoorraad moet immers per 2050 energieneutraal zijn. Vele zijn niet of slecht geïsoleerd, huur én koop.
Om gebouwen duurzaam en energiezuinig te maken, verandert het bouwen in rap tempo. De sector bekwaamt zich in ijltempo in energiezuinige nieuwbouw en renovatie. Goede voorbeelden van kleine en grote projecten zijn inmiddels overal in het land te vinden.

BENG-eisen stimulans energiezuinig isoleren

Isolatie dé uitdaging voor de renovatiemarkt

In de nieuwbouw ligt feitelijk geen uitdaging voor verduurzaming: energiezuinige nieuwbouw is niet ingewikkeld. Wat technisch kan en nodig is is bekend, hoewel producten en processen natuurlijk nooit uitontwikkeld zijn: het kan altijd beter. Bij de bestaande gebouwvoorraad ligt de uitdaging, daar is het verbeteren van de gebouwschil één van dé uitdagingen, zowel binnen als buiten. Volgens de Trias Energetica is goede isolatie zelfs de eerste voorwaarde voor een energiezuinige verbetering. Hoogwaardige isolatie houdt de warmte binnen en beperkt de energiebehoefte. Het optimaliseren van de gebouwschil kan tot wel 75% energie besparen.

Buitengevelisolatie

Welk type gevelisolatie wordt gekozen hangt af van een aantal factoren: het soort gebouw, de technische mogelijkheden, de eisen en wensen, het budget en mogelijk de subsidies en tegemoetkomingen vanuit de overheid. De jas van buitengevelisolatie geeft veel comfort en voorkomt warmteverlies. Bijkomend voordeel is dat een woning of ander gebouw er weer als nieuw kan uitzien, of zelfs nog fraaier wordt.
Deelnemers en systeemhouders die deelnemen in de Stichting Gevelgarantie zijn thuis op het terrein van buitengevelisolatie. De stichting zelf biedt een garantieregeling voor deze projecten.

Energiezuinig bouwen hoger op ieders agenda

Energiezuinig bouwen en verbouwen komt steeds hoger op ieders agenda. Dat de woningnieuwbouw vanaf 1 juli dit jaar al aardgasvrij zal zijn, voert de druk voor verduurzaming van de gebouwde omgeving verder op. Deze ontwikkeling speelt ook de aandacht voor de goed geïsoleerde gebouwschil in de kaart.
Energiezuinigheid wordt ook bij verkoop een steeds belangrijker criterium. Alle reden dus voor gebouweigenaren er mee aan de slag te gaan. Wie dat niet doet loopt na 2020 achterstand op en merkt dit bij verkoop in de portemonnee.

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten