Vacature Bestuurslid Financiële zaken Stichting Gevelgarantie

U bent hier:

30 maart 2021

Vacature Bestuurslid Financiële zaken Stichting Gevelgarantie

Het bestuur van de Stichting Gevelgarantie (SGG) is op zoek naar een ervaren en deskundig bestuurder met gedegen kennis van financiën en affiniteit met de bouw. 

SGG

De SGG heeft als doel het bevorderen en promoten van kwalitatief hoogstaande en duurzame gevelsystemen.

De belangrijkste activiteit van SGG is het als waarborgfonds verstrekken van garanties aan opdrachtgevers op door stukadoors gemaakte gevelsystemen. Onderdeel van het verstrekken van garanties is de voor- en na controle van de gevelsystemen. De garantie is door SGG verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Het vermogen en het eigen risico wordt door SGG beheerd. Het aangehouden vermogen daarvoor is in 2021 € 1,7 mln.

Daarnaast organiseert SGG activiteiten voor de bij haar aangesloten deelnemers om daarmee de kwaliteit te bevorderen.

Bestuur

Op dit moment wordt de SGG bestuurd door 5 bestuursleden waarvan twee met de achtergrond in een stucadoorsbedrijf, twee met de achtergrond van leverancier van gevelsystemen en één bestuurslid met een juridische achtergrond. Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur die geen lid is van het bestuur.

SGG is in het proces om het bestuursmodel aan te passen, mede op grond van recente wetgeving en ter verankering van de normen van goed bestuur.

De taak van het bestuur

Deze omvat in ieder geval:

 • De ontwikkeling en realisatie van het beleid van SGG en de realisatie van de doelstellingen van SGG;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van SGG;
 • Het financiële verslaggevingsproces;
 • De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Het onderhouden en promoten van contacten met en tussen de deelnemers teneinde de kwaliteit te bevorderen.

Lid Bestuur profiel financiën

Het aantal verstrekte garanties blijft jaarlijks stijgen waardoor de financiële risico’s toenemen. Ook neemt de wetgeving en het daaruit voortvloeiende toezicht op de waarborgfunctie toe. Daarom wenst SGG een deskundig en ervaren bestuurder die het financiële beleid en de controle daarop verder kan vormgeven.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Aantoonbare ervaring heeft op het gebied van financiën en risicomanagement op directie- en/of bestuursniveau (RA/AA);
 • Kennis en inzicht heeft in financiële vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor stichtingen, zo mogelijk waarborgstichtingen, en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van beleggingsbeleid, verzekeringen en fiscaliteit.
 • Ervaring heeft met financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • Een goede gesprekspartner kan zijn voor de verzekeraar en de accountant en achter de cijfers weet te kijken;
 • Beschikt over enige kennis, affiniteit en belangstelling voor de bouw en bouwprocessen;

De jaarlijkse tijdsbesteding is (de voorbereiding van) vier bestuursvergaderingen, een twee daagse brainstormvergadering, contacten met de directeur, de administratie, de verzekeraar en de accountant en verdere vergaderingen verband houdend met de functie.

Het bestuurslidmaatschap is bezoldigd met voor dit profiel een vaste jaarlijkse vergoeding van € 4.747,– (prijspeil 2021).

 Inlichtingen en sollicitatie

Over deze vacature kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de secretaris, mr.  P.H.N. van Spanje, 06-22919844.

Sollicitaties kunnen worden gedaan door verzending van een motivatiebrief en curriculum vitea gericht aan mr.  P.H.N. van Spanje op zijn e-mail-adres: pvspanje@aens.nl.

Deze vacature is geopend tot 1 juni 2021.

Het bestuur van SGG

30 maart 2021

 

Nieuws
 • Blijf op de hoogte

  Meld u aan voor onze nieuwsberichten