Complex 020 Hoek van Holland

KwaliteitsAward Gevelisolatie stimuleert vakwerk

Voorzitter Stichting Gevelgarantie met genomineerden en winnaar 2017

Een van de hoogtepunten van de jaarlijkse Stichting Gevelgarantie Deelnemersdag is de uitreiking van de KAG. Deze KwaliteitsAward Gevelisolatie is bedoeld om de deelnemers te stimuleren hun werken zo foutloos mogelijk uit te voeren. Als er dingen mis gaan bij gepleisterde gevelisolatie, komt dat doordat is afgeweken van de voorschriften die gelden voor het verwerken van de systemen. De certificerende instellingen controleren dan ook specifiek op alle punten die in die voorschriften zijn genoemd en rapporteren alle geconstateerde afwijkingen. Jaarlijks is er zo inzicht in de prestaties van de verschillende bedrijven.

 

Het bedrijf bij welk in dat jaar de minste ‘afwijkingen’ zijn geconstateerd komt in aanmerking voor de KAG. Omdat het kwaliteitsniveau van de deelnemers hoog is, worden meestal meerdere bedrijven door de certificerende instellingen voorgedragen. In dat geval komt de Technische Commissie van Stichting Gevelgarantie in actie. Zij bezoekt een aantal werken van de genomineerde bedrijven en beoordeelt de moeilijkheidsgraad van de betreffende projecten. Mede op grond daarvan wordt dan de kandidaat geselecteerd die de KAG van dat jaar zal ontvangen.

Met nadruk wordt daarbij telkens vermeld dat het er niet om gaat wie het mooiste project heeft gemaakt. Daarvoor bestaan trofeeën die door andere organisaties worden uitgereikt.

Bij de KAG gaat het uitsluitend en alleen om de K. De K met de hoofdletter van Kwaliteit!

 

Nieuws
  • Blijf op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsberichten